Cam - Çimento - Toprak Ürünleri

Yurt içi pazardaki hacminin yanı sıra, Avrupa'dan Afrika'ya kadar tüm kıtalarda yaklaşık 200 ülkeye de ihracat yapan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektörünün toplam ihracattaki payı %2'ye ulaşıyor ve her geçen yıl artıyor.

Özellikle teknolojik altyapı çalışmalarına kaynak ayıran sektör işletmeleri, üretim kapasitesini ve iş süreçlerinde verimliliği önemli ölçüde artırabiliyor. Tüm çözümleriyle Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelere rekabet avantajı sağlayacak bir portföy sunuyoruz.