Sosyal Medya Rakip Analizi

Dijital pazarlamanın en etkili ve hedef kitlenizle en kolay etkileşimde bulunmayı sağlayan sosyal medya araçları, firmaların pazarlama stratejilerini oluşturmalarında da büyük pay sahibi.

Son iki yılda gücünü dörde katlayan sosyal medya, kendi mecrası içinde dijital pazarlama ağlarına dönüşmüş durumda.

Sosyal Medya Rakip Analizi
Bu yönüyle sosyal medya tanıtım ve pazarlama çalışmalarının önemi her geçen gün artıyor. Artan rekabet koşulları, firmaların kendi görünümleri kadar rakip firmaların ve rekabetin anlaşılmasını, tanımlanmasını zorunlu kılıyor.

Dijital pazarlama çalışmalarında sosyal medya başarımı için yapılması gereken ilk adım ise sosyal medya rakip analizidir. Sosyal medya rakip analizi hizmetlerimiz, firmanızın mevcut sosyal medya üzerindeki konumunu, müşterileriyle etkileşimini ve marka bilinirliğinizi artırmada rekabetin analizine de imkan sağlıyor.

SOSYAL MEDYA RAKİP ANALİZİ HİZMETLERİMİZ 
Sosyal Medya Rakip Analizi

Sosyal medya üzerinde sergileyeceğiniz performansınızın başarısı ya da başarısızlığının en büyük ölçütü, rakipleriniz arasındaki ve rekabet ortamındaki pozisyonunuzdur. Sosyal medya rakip analizi hizmetlerimiz, firmanızın sosyal medya görünümünü değerlendirirken kıstas olarak rakiplerinizi hedef koyuyor. Bu alanda yaptığımız çalışmaları, durum tespiti ve analizi, rakiplerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, sosyal medyada güçlü ve zayıf yönlerinizin tespiti, satış ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve yapılan çalışmaların raporlanması olarak beş başlık altında toplamak mümkündür.

Durum Tespiti ve Analizi
Markanızın sosyal medya görünürlüğü ve sosyal medya platformundaki başarınız, rakiplerinizle olan karşılaştırmalar, mevcut durumunuzu ortaya koyan en büyük ölçütlerden. Durum tespiti ve analiz çalışmalarımız, sosyal medya araçlarından aldığınız dönüşüm oranlarının her yönüyle incelenmesini ve detaylı olarak analiz edilmesini kapsıyor.

Rakiplerinizin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi
Sosyal medya araçları üzerinde sizinle aynı kategoride ürün ya da hizmet satışı yapan firmaların belirlenmesi ve belirlenen firmaların tek tek analiz edilmesi gerekiyor. Rakipleriniz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanız, müşterilerin rakip ürünlere olan ilgisi, müşteri memnuniyeti, rakip marka ya da rakip ürünler hakkında yapılan yorumların incelenmesi işlemleri, sizin ve markanızın sosyal medya üzerindeki doğrularınız ve yanlışlarınızı kolayca görebilmenize olanak sağlıyor. Yapılan karşılaştırmalı analizler, bu alanda başarınızı ve/veya eksik yönlerinizi kolayca bulmanızı sağlarken, yapılması gereken iyileştirme çalışmaları için yol gösterici bir rol üstleniyor.

Güçlü ve Zayıf Yönleriniz Neler?
Çalışmalar, yalnızca firmanız ya da yalnızca rakiplerinizi değil; sizi, rakiplerinizi ve rekabet ortamını da analiz ettiği için hangi alanda güçlü hangi alanda zayıf yönleriniz olduğunu görebilmenizi kolaylaştırıyor. Böylece, gerek sosyal medya araçları içinde ve gerekse etkileşimde olduğunuz müşterileriniz nezdinde, geliştirilmesi gereken yönleriniz için yapılması gereken çalışmalar planlanabiliyor.

SATIŞ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ GELİŞTİRME
Sosyal medyada yer aldığınız platform/lar içindeki durumunuzu iyileştirirken, pazarlama stratejilerinizi geliştirmenizde katkı sağlıyoruz. Strateji geliştirme çalışmalarımız yoluyla:

Hedeflediğiniz Kitleyi Tanımanızı Sağlıyoruz

Sosyal medyada sizin hakkınızda konuşulanları, konuşanların, yaş, cinsiyet, lokasyon bilgileri, duyguları ve ilgi alanıları gibi pek çok farklı kriterler baz alınarak inceleme fırsatı veriyoruz. Hedeflediğiniz kitlenin hangi konularda olumlu ve olumsuz görüş bildirdikleri, bu görüşleri tetikleyen unsurları, sosyal medya araçları üzerinden otomatik olarak pozitif, negatif ve nötr olarak işaretliyor ve detaylı bir analizden geçiriyoruz. Bu veriler ışığı altında gerek ürünlerinizi ve gerekse sunduğunuz hizmetler için çok daha özelleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturabilmeniz mümkün.

Optimize Edilmiş Kampanyalar Oluşturma
Oluşturacağınız sosyal medya kampanyalarının hangilerinden daha iyi sonuçlar ve olumlu hedef dönüşümler aldığınızı takip edebilir, bu dönüşümleri müşterilerinizin yaş, cinsiyet, duygu analizi gibi çeşitli kriterlerle gruplandırabilir ve filtreleyebilirsiniz. Yapılacak bu çalışmaları anlık olarak takip edeceğiniz için kampanyanın sona ermesini beklemeden, kampanyaya olumlu etkileri bulunacak değişiklikleri yapabilirsiniz.

Rekabet Üzerinde Çalışma
Sosyal medya üzerindeki konumuzu ve rakiplerinizin konumunun analizi, aynı zamanda sizlere mevcut rekabet ortamı hakkında da detaylı veri elde etmenizi sağlayacaktır. Sektör hakkında yapılan yorumlar, konuşulan konular, tüketicilerin görüşleri ve pazar tercihlerini tam zamanlı olarak öğrenebilirsiniz.

Duygu analizi ve konuşulma hacminde yaşanabilecek ani değişikliklerden gerçek zamanlı olarak haberdar olabilmeniz için geliştirilen uyarı sistemi, markanız ve sektördeki değişimler için çok daha çabuk pozisyon almanızı kolaylaştırır. Bu anlamda en başarılı olduğunuz uygulamaları, elde ettiğiniz olumlu sonuçları ve hedef dönüşümleri, kayıplarınızı belirleyerek, buna yönelik yeni pazarlama ve satış stratejileri geliştirmenizde yardımcı oluyoruz.

Raporlama Çalışmaları
Sosyal medya rakip analizi kapsamı içinde yapılan her bir çalışma incelenerek raporlanır. Bu raporlamalar gerçek zamanlı olarak takip edilebilir. Hazırlanan raporlar, mevcut pazarlama çalışmalarınıza ya da yeni hazırlanacak pazarlama kampanyalarına yüksek dönüşümlü yön vermenizde sizlere kolaylık sağlıyor.