Ölçümleme ve Raporlama

Bilinen ticaret ve pazarlama yöntemlerinden farklı olarak, dijital pazarlama/e-marketing çalışmaları, ölçülebilir raporlar sunulabilmesine olanak sağlar. Ölçümleme ve Raporlama olarak adlandırılan bu çalışmalar, yapılan pazarlama çalışmalarının başarısı ya da başarısızlığının doğrudan ölçülebilir sonuçlara ulaşılabilmesini ve raporlanabilmesini sağlar. Bu çalışmalar, kimi zaman zor, takibi ve kurgulanacak yöntemlerinin belirlenmesi zaman alıcı olabilir.

Ölçümleme ve Raporlama
Dijital pazarlamada ölçümleme çalışmaları; pazarlamacıların oluşturdukları kampanyaların başarısını yine dijital pazarlama metriklerinin ve anahtar performans göstergeleri olarak adlandırılan kriterlerin belirlenmesi ve bu değerlerin analiz edilmesiyle mümkün olmakta.

Bu nedenle, bir dijital pazarlama kampanyası oluşturmada kullanılan anahtar performans göstergelerinin neleri içerdiğini belirlemek ve yapılan çalışmanın bu içeriği yansıtan değerlerin analiz edilerek ölçümlenmesi, hedeflere ne kadar yaklaşıldığının ortaya konulabilmesiyle ilgilidir.

Başarılı bir dijital reklam kampanyasına bakıldığında, hazırlanan ve sunulan reklamların tasarım boyutunun etkileyiciliği öne çıkıyor görünse de; bu kampanyaların başarısının sırrı, doğru hedeflerin oluşturulması ve bu hedeflere ulaşılabilmeleri için kullanılan ölçütlerin tam olarak belirlenmiş olması yatar.

Ölçümleme ve Raporlama Amaçları Nelerdir?
Dijital bir reklam kampanyası, düşük maliyetli ve yüksek verim almayı sağlayacak hedeflerinin tam olarak belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmada uygulamaya konulan ölçümlemelerin ve raporlamaların bir bütünüdür. Bu amaçla uygulamaya konulacak olan hizmetleri üç ana başlıkta toplamak mümkün.

Hedeflerin Belirlenmesi, Ölçümleme ve Raporlama
Mevcut Kampanyalar İçin Verilerin Filtrelenmesi ve Karşılaştırmalar Yapılması
Düşük Maliyetli ve Yüksek Verim Sağlayan Kampanyalar Oluşturma

Ölçümleme ve Raporlama
1- Hedeflerin Belirlenmesi, Ölçümleme ve Raporlama
Bu aşamada öncelik hedeflerin belirlenmesidir. Hedef belirleme çalışmaları hedeflerin tam ve net bir biçimde tanımlanması, dijital pazarlama kampanyasında amaçların neler olduğu ve nereye varılmak istendiğinin belirlenmesi çalışmalarını kapsar. Hedeflerin belirlenmesi çalışmaları genel olarak amaçların neler olduğuna karar vermekle başlar, ikinci adım hedeflerin filtrelenmesi ve nelerin gerçekten öncelikli olduğuna karar verilmesi aşamasıdır.
2- Mevcut Kampanyalar İçin Verilerin Filtrelenmesi ve Karşılaştırmalar Yapılması
Filtrelenen ya da öncelik sırasına konan hedefler, anahtar performans göstergelerine dönüştürülür. Anahtar performans göstergelerine dönüştürülen hedeflerin başarıya ulaşıp ulaşmadıklarının ölçümlenmesi, yapılacak olan karşılaştırmalarla mümkündür. Hangi hedefin hangi aşamada başarıya ulaştığı ya da başarısızlıkla sonuçlandığı, kampanya sırasında ve sonrasındaki ölçümlemeler ve karşılaştırmalarla bulunabilir ve önlem alınabilir.

Ölçümleme ve Raporlama
3- Düşük Maliyetli ve Yüksek Verim Sağlayan Kampanyaların Oluşturulması
Yapılan tüm çalışmalar, hazırlanacak olan kampanyanın en düşük maliyetle ve maksimum faydayı sağlayacak biçimde tasarlanmasını hedefler. Bu amaçla, gerek hedeflerin belirlenmesi ve gerekse hedeflere ulaşma stratejilerinin temel amacı, minimum reklam bütçelerinin maksimum faydaya dönüştürülebildiği kampanyalara ulaşmaktır. Sürecin devamlılığının sağlanabilmesi kampanya hedeflerinin sonuç odaklı ölçümlemeler ve raporlama çalışmalarıyla desteklenmesi ile istenen başarıya ulaşılabilir.