Kullanıcı Deneyimi Optimizasyonu

Kullanıcı deneyimi optimizasyonu (UX- User Experience) çalışmaları, temel anlamıyla kullanıcıların, web sitenizdeki etkileşimlerini, sergiledikleri davranışları analiz etme ve analiz sonucunda elde edilen veriler ışığında çözüm üretme hizmetleri olarak tanımlanabilir.

Kullanıcıların, sürekli olarak değişen beklentilerine cevap verebilmek için yapılan tespit çalışmaları, düzenli olarak yürütülen kullanıcı deneyimi optimizasyonu çalışmaları ile mümkün olabilir. Bu sayede sitenizin hedeflediği dönüşüm oranlarının artırılması, dönüşüm ile sonuçlanmayan ziyaretçilerin tekrar dönüşüme kazandırılması hedeflenir.

Kullanıcı Deneyimi Optimizasyonu
Kullanıcı Deneyimlerini Etkileyen Unsurlar?
Kullanıcıların siteniz üzerindeki davranışlarını etkileyen iki önemli unsur bulunmakta. Bunlardan ilki kullanılabilirlik, ikincisi ise faydalılıktır.

Kullanılabilirliği Yüksek Web Sitelerin Kullanıcı Deneyimleri Artar
Web sayfalarınızın farklı platformlarda ya da araçlarda kolay kullanılabilir özelliklere sahip olması, kullanıcı deneyimlerini artırmanın en etkili yoludur. Siteye gelen trafiği oluşturan ziyaretçilerin aradıklarını en kolay ve hızlı bir biçimde bulabiliyor olmaları, kullanıcı deneyimlerinin artmasına ve dolayısıyla sitenizin hedef dönüşüm oranlarına doğru orantılı olarak etki eder.

Maksimum Üç Tık
Bu kural, sitenize erişen ziyaretçilerin maksimum üç tıklamayla aradıkları bilgiye, ürüne ya da hizmete ulaşmalarının sağlanmasıdır. Bir ürüne, hizmete ya da bilgiye ulaşmak için defalarca tıklama yapmak zorunda kalan ziyaretçilerin site deneyimleri, dönüşüme olumsuz olarak yansıyacaktır.

Kullanıcı Deneyimi Optimizasyonu
Basit ve Kolay Bir Ara Yüz
Kullanıcı deneyimini artırmada etkili olan en önemli konulardan biri de akıcı, kolay ve anlaşılır bir ara yüz ile hizmet ve ürünlerin sunulmasıdır. Bu sayede ziyaretçiler aradıklarını çok daha kolay ve doğrudan erişebilmeleri için dikkatlerini dağıtacak öğelerden uzak durabilirler.

Faydalılık
Ziyaretçilerinizin beklentilerini karşılayabilecek bir içerik oluşturulması web sitenizin kullanıcılar tarafından yararlı bulunmasını sağlar. İçeriğin doğru olarak şekillendirilmesi ve kullanıcılar tarafından faydalı bulunması, kullanıcı deneyimlerini artırmada olumlu bir etkiye sahiptir. Bu nedenle yapılacak içerik analizleri daha yararlı sayfaların oluşturulmasına imkan verir.

Yukarıda anılan tüm bileşenler, kullanıcı deneyimlerini artırmada etkili olan unsurlardır.